Hoạt động Tháng thanh niên
Cập nhật lần cuối: 22/03/2020 09:13:00 
 

 

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia chương trình thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, cụ thể là các hoạt động tình nguyện hỗ trợ tại đơn vị. Ngày 21/3/2020, Chi đoàn Trung tâm Bảo trợ Xã hội Khánh Hòa tổ chức phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện” gắn liền với công trình thanh niên “Sơn khu công viên vui chơi của trẻ em” hưởng ứng chào mừng Đại hội Chi bộ lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 – 2022; hoạt động khử khuẩn vệ sinh phòng dạy học cho trẻ khuyết tật trong công tác chung tay phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

Hoạt động diễn ra sôi nổi, tích cực với sự tham gia của các đoàn viên thanh niên. Thông qua các hoạt động giúp đoàn viên có sự đoàn kết, gần gũi, chia sẻ trách nhiệm trong hoạt động tình nguyện tạo cảnh quan, khu vui chơi cho trẻ; cùng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid – 19 tại Trung tâm.

Một số hình ảnh:

 

         Hoạt động sơn khu công viên vui chơi của trẻ em

                

              

 

               Hoạt động khử khuẩn vệ sinh phòng học dạy trẻ khuyết tật

Tin&Ảnh: Trần Thị Nga
Tin liên quan