list
Chi đoàn

Hoạt động Tháng thanh niên
Hoạt động Tháng thanh niên

Cập nhật lần cuối: : 22/03/2020 09:13:00

Hoạt động "Tết sum vầy - Xuân yêu thương" tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa
Hoạt động

Cập nhật lần cuối: : 13/01/2020 20:41:00

Hoạt động "Ngày thứ bảy tình nguyện" tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa
Hoạt động

Cập nhật lần cuối: : 13/01/2020 20:33:00

Giáng sinh ấm áp - Chia sẻ yêu thương tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa
Giáng sinh ấm áp - Chia sẻ yêu thương tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa

Cập nhật lần cuối: : 29/12/2019 15:58:00

Công trình thanh niên "Sơn hành lang khuôn viên" tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa
Công trình thanh niên

Cập nhật lần cuối: : 21/12/2019 13:45:00

Hoạt động Ngày thứ bảy tình nguyện "Trồng hoa tử đằng" tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa
Hoạt động Ngày thứ bảy tình nguyện

Cập nhật lần cuối: : 17/09/2019 15:49:00

Thăm và tặng quà gia đình người có công đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm
Thăm và tặng quà gia đình người có công đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm

Cập nhật lần cuối: : 31/07/2019 12:21:00

Hoạt động Ngày thứ bảy tình nguyện ngày chủ nhật xanh tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa
Hoạt động Ngày thứ bảy tình nguyện ngày chủ nhật xanh tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa

Cập nhật lần cuối: : 31/07/2019 12:15:00

Sinh hoạt chuyên đề "Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân Bác" tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa
Sinh hoạt chuyên đề

Cập nhật lần cuối: : 20/05/2019 09:41:00

Hoạt động thanh niên tình nguyện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa
Hoạt động thanh niên tình nguyện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa

Cập nhật lần cuối: : 22/04/2019 16:07:00

12