Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tin tức chung

Kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam 21/4

4/24/2018 9:23:12 AM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN SƠN                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

HƯỞNG ỨNG “NGÀY SÁCH VIỆT NAM” NĂM 2018

 

Thực hiện kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 09/4/2018 của UBND huyện Tuyên Hóa về tổ chức ngày sách Việt Nam năm 2018;

Thực hiện công văn số 168/KH-PGD&ĐT ngày 10/4/2018 của Phòng GD-ĐT Tuyên Hóa về việc tổ chức ngày Sách Việt Nam năm 2018,

Trường Tiểu học Liên Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích.

Thông qua việc tổ chức Ngày sách Việt Nam nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường. Tiếp tục xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội.

Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong công tác giảng dạy, học tập; xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong giáo viên và học sinh toàn trường. Tôn vinh nét đẹp văn hóa đọc trong học đường, hướng tới xây dựng xã hội học tập

Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể CB, GV, NV và học sinh toàn trường. Góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo của nhà trường trong giai đoạn đất nước đổi mới và hội nhập.

2. Yêu cầu

Ngày Sách Việt Nam phải huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường với các hoạt động của nhà trường.

Việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; không phô trương, hình thức, lãng phí… nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, giáo viên và học sinh.

II. Nội dung:

Chủ đề:   "Sách là người bạn thân thiết”

 • Phát động phong trào đọc sách cho học sinh toàn trường.
 • Tổ chức giới thiệu, triển lãm sách.
 • Tổ chức thi kể chuyện theo sách cho học sinh các lớp.

III. Kế hoạch cụ thể:

Thời gian tổ chức: 14h00 phút ngày 20 tháng 4 năm 2018

Địa điểm: sân trường - Trường tiểu học Liên Sơn

Thành phần tham gia: BGH, cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể các em học sinh.

Ban chỉ đạo:

Đ/c: Lê Thị Oanh           - BTCB-HT          - Trưởng ban

Đ/c: Trần Thị Liêm        - CTCĐ-PHT        - Phó ban

Đ/c: Nguyễn Thị Thùy   - CBTV                - Ban viên

Ban tổ chức:

Đ/c: Phạm Thị Hải Duyên       - TPT Đội   -Trưởng ban

Đ/c: Nguyễn Thị Thùy             - CBTV       - Phó ban

Đ/c: Trần Thị Thu Hường        - BTCĐ       - Ban viên

Nội dung, chương trình:

- Ổn định tổ chức.

- Văn nghệ chào mừng.

* Phần lễ:

- Chào cờ

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Hiệu trưởng khai mạc

* Phần hội:

- Phát động phong trào đọc sách cho học sinh toàn trường.

- Tổ chức trưng bày, giới thiệụ sách.

- Tổ chức thi kể chuyện theo sách.

* Bế mạc:

          -Tổng kết chương trình, trao giải thưởng:

-Bế mạc.

IV. Phân công nhiệm vụ:

 • Xây dựng kế hoạch: Đ/c Thùy
 • Tổ chức chương trình: Đ/c Duyên
 • Chuẩn bị trang trí chủ đề: Chi đoàn
 • Phát động phong trào đọc sách cho học sinh toàn trường: Đ/c Thùy
 • Giới thiệu, triển lãm sách: giáo viên, học sinh.
 • Kể chuyện theo sách: học sinh.
 • Lập dự trù kinh phí: đ/c Yến, đ/c Thùy
 • GVCN:  có trách nhiệm hướng dẫn cho các học sinh của lớp tham gia các nội dung.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động Hưởng ứng ngày Sách Việt nam năm 2018. Đề nghị GVCN triển khai đến các em học sinh tham gia đầy đủ. Các bộ phận liên quan, cán bộ, giáo viên, nhân viên phối kết hợp hỗ trợ để ngày hội được thành công.

      NGƯỜI LẬP                                               HIỆU TRƯỞNG                                                       

 

 

        Nguyễn Thị Thùy                                         Lê Thị Oanh                                           

 

 

Những tệp tin đính kèm:

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
Mai Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Liên Sơn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình