Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác tuần 19/2019

5/7/2019 3:27:45 PM
Lịch công tác tuần 19/2019

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN SƠN

                                                                    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 19/2019       

(Từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

06/5

Sáng

- Làm việc bình thường.

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

 

Chiều

- Làm việc bình thường.

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

 

Thứ Ba

07/5

Sáng

- Làm việc bình thường.

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

KTĐK Tiếng Anh, Tin học khối 3,4,5

Chiều

- Làm việc bình thường.

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

KTĐK Tiếng Anh, Tin học khối 3,4,5

Thứ Tư

08/5

Sáng

- Làm việc bình thường.

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

KTĐK Tiếng Anh, Tin học khối 3,4,5

Chiều

- Làm việc bình thường.

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

 

Thứ Năm

09/5

Sáng

- Làm việc bình thường.

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

KTĐK Khoa, sử, địa khối 4,5

Chiều

- Làm việc bình thường.

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

KTĐK Tiếng Anh, Tin học

Thứ Sáu

10/5

Sáng

- Làm việc bình thường.

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

Khảo sát năng lực tiếng Anh khối 5

Chiều

- Làm việc bình thường.

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

Khảo sát năng lực tiếng Anh khối 5

 

 

Hiệu trưởng

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 18/2019 5/2/2019 9:58:50 AM

  Lịch công tác tuần 17/2019 5/2/2019 9:56:50 AM

  Lịch công tác tuần 16/2019 5/2/2019 9:55:55 AM

  kế hoạch tuần 15/2019 4/9/2019 7:59:47 AM

  Lịch công tác tuần 13/2019 4/2/2019 7:52:34 AM

  Kế hoạch tuần 13/2019 3/26/2019 7:50:26 AM

  Kế hoạch tuần 12/2019 3/26/2019 7:48:51 AM

  Lịch công tác tuần 11/2019 3/12/2019 9:27:59 AM

  Lịch công tác tuần 10/2019 3/4/2019 10:10:31 AM

  Lịch công tác tuần 9/2019 2/26/2019 9:28:06 AM

ĐỊA CHỈ
Mai Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Liên Sơn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình