Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác tuần 18/2019

5/2/2019 9:58:50 AM
Lịch công tác tuần 18/2019

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN SƠN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 18/2019  

(Từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

29/4

Sáng

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

 

Chiều

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

 

Thứ Ba

30/4

Sáng

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

 

Chiều

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

 

Thứ Tư

01/5

Sáng

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

 

Chiều

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

Nghỉ lễ

 

Thứ Năm

02/5

Sáng

- Làm việc bình thường.

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

 

Chiều

- Làm việc bình thường.

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

 

Thứ Sáu

03/5

Sáng

- Làm việc bình thường.

Dạy

- Làm việc bình thường.

-Đ/c Duyên, Huyền, N.Hoa học lớp BD Đảng viên mới (từ 03-10/5)

Học

 

Chiều

- Làm việc bình thường.

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

 

Thứ Bảy

04/5

Sáng

- Làm việc bình thường.

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

 

Chiều

- Làm việc bình thường.

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

 

 

 

Hiệu trưởng

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 17/2019 5/2/2019 9:56:50 AM

  Lịch công tác tuần 16/2019 5/2/2019 9:55:55 AM

  kế hoạch tuần 15/2019 4/9/2019 7:59:47 AM

  Lịch công tác tuần 13/2019 4/2/2019 7:52:34 AM

  Kế hoạch tuần 13/2019 3/26/2019 7:50:26 AM

  Kế hoạch tuần 12/2019 3/26/2019 7:48:51 AM

  Lịch công tác tuần 11/2019 3/12/2019 9:27:59 AM

  Lịch công tác tuần 10/2019 3/4/2019 10:10:31 AM

  Lịch công tác tuần 9/2019 2/26/2019 9:28:06 AM

  kế hoạch tuần 8/2019 2/20/2019 9:39:20 AM

ĐỊA CHỈ
Mai Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Liên Sơn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình