Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác tuần 17/2019

5/2/2019 9:56:50 AM
Lịch công tác tuần 17/2019

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN SƠN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 17/2019  

(Từ ngày 22/4/2019 đến ngày 26/4/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

22/4

Sáng

- Làm việc bình thường

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

 

Chiều

- Làm việc bình thường

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

 

Thứ Ba

23/4

Sáng

- Làm việc bình thường.

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

 

Chiều

- Làm việc bình thường

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

 

Thứ Tư

24/4

Sáng

- Làm việc bình thường.

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

 

Chiều

-14h: Lao động

14h: Lao động

- 14h: Lao động

Nghỉ

 

Thứ Năm

25/4

Sáng

- Làm việc bình thường.

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

 

Chiều

- Làm việc bình thường.

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

 

Thứ Sáu

26/4

Sáng

- Làm việc bình thường.

- Giao ban

Dạy

- Giao ban

- Làm việc bình thường.

- Giao ban

Học

 

Chiều

- Làm việc bình thường.

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

 

 

 

Hiệu trưởng

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 16/2019 5/2/2019 9:55:55 AM

  kế hoạch tuần 15/2019 4/9/2019 7:59:47 AM

  Lịch công tác tuần 13/2019 4/2/2019 7:52:34 AM

  Kế hoạch tuần 13/2019 3/26/2019 7:50:26 AM

  Kế hoạch tuần 12/2019 3/26/2019 7:48:51 AM

  Lịch công tác tuần 11/2019 3/12/2019 9:27:59 AM

  Lịch công tác tuần 10/2019 3/4/2019 10:10:31 AM

  Lịch công tác tuần 9/2019 2/26/2019 9:28:06 AM

  kế hoạch tuần 8/2019 2/20/2019 9:39:20 AM

  Lịch công tác tuần 7/2019 2/13/2019 10:27:01 AM

ĐỊA CHỈ
Mai Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Liên Sơn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình