Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

kế hoạch tuần 8/2019

2/20/2019 9:39:20 AM
kế hoạch tuần 8/2019

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN SƠN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 08/2019

(Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 22/02/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

18/02

Sáng

- Làm việc bình thường

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

 

Chiều

- Làm việc bình thường

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

 

Thứ Ba

19/02

Sáng

- Làm việc bình thường.

Dạy

- Làm việc bình thường.

-Đ/c Thuỳ tập huấn EPMIS

Học

 

Chiều

- Làm việc bình thường

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

 

Thứ Tư

20/02

Sáng

- Làm việc bình thường.

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

 

Chiều

- Làm việc bình thường.

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

 

Thứ Năm

21/02

Sáng

Ngày hội HSTH

Ngày hội HSTH

Ngày hội HSTH

Ngày hội HSTH

 

Chiều

 

Ngày hội HSTH

 

Ngày hội HSTH

 

Ngày hội HSTH

 

Ngày hội HSTH

 

Thứ Sáu

22/02

Sáng

- Làm việc bình thường.

- Giao ban

Dạy

- Giao ban

- Làm việc bình thường.

- Giao ban

Học

 

Chiều

- Làm việc bình thường.

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

 

 

 

Hiệu truưởng

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 7/2019 2/13/2019 10:27:01 AM

  Lịch công tác tuần 23 1/21/2019 9:16:53 AM

  Lịch công tác tuần 22 1/14/2019 8:12:40 AM

  Lịch công tác tuần 21 1/14/2019 7:58:09 AM

  Lịch công tác tuần 20 1/3/2019 8:17:18 AM

  Lịch công tác tuần 19 12/26/2018 8:56:13 AM

  Lịch công tác tuần 18 12/18/2018 8:54:55 AM

  Lịch công tác tuần 17 12/10/2018 9:48:58 AM

  Lịch công tác tuần 16 12/5/2018 8:18:44 AM

  Lịch hoạt động tuần 15 11/29/2018 9:25:49 AM

ĐỊA CHỈ
Mai Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Liên Sơn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình