Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác tuần 7/2019

2/13/2019 10:27:01 AM
Lịch công tác tuần 7/2019

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN SƠN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 07/2019  

(Từ ngày 11/02/2019 đến ngày 15/02/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

11/02

Sáng

- Làm việc bình thường

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

 

Chiều

Hưởng ứng tết trồng cây

Tập bóng chuyền

Hưởng ứng tết trồng cây

Tập bóng chuyền

Hưởng ứng tết trồng cây

Tập bóng chuyền

Nghỉ

 

Thứ Ba

12/02

Sáng

- Làm việc bình thường.

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

 

Chiều

- Làm việc bình thường.

- Tập bóng chuyền

Dạy

Tập bóng chuyền

- Làm việc bình thường.

Tập bóng chuyền

Học

 

Thứ Tư

13/02

Sáng

- Làm việc bình thường.

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

 

Chiều

- Làm việc bình thường.

- Tập bóng chuyền

Dạy

Tập bóng chuyền

- Làm việc bình thường.

Tập bóng chuyền

Học

 

Thứ Năm

14/02

Sáng

- Làm việc bình thường.

 

Dạy

- Làm việc bình thường

Học

 

Chiều

- Làm việc bình thường.

- Tập bóng chuyền

Dạy

Tập bóng chuyền

- Làm việc bình thường.

Tập bóng chuyền

Học

 

Thứ Sáu

15/02

Sáng

- Làm việc bình thường.

- Giao ban

Dạy

- Giao ban

- Làm việc bình thường.

- Giao ban

Học

 

Chiều

- Làm việc bình thường.

- Tập bóng chuyền

Dạy

Tập bóng chuyền

- Làm việc bình thường.

Tập bóng chuyền

Học

 

 

 

Hiệu truưởng

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 23 1/21/2019 9:16:53 AM

  Lịch công tác tuần 22 1/14/2019 8:12:40 AM

  Lịch công tác tuần 21 1/14/2019 7:58:09 AM

  Lịch công tác tuần 20 1/3/2019 8:17:18 AM

  Lịch công tác tuần 19 12/26/2018 8:56:13 AM

  Lịch công tác tuần 18 12/18/2018 8:54:55 AM

  Lịch công tác tuần 17 12/10/2018 9:48:58 AM

  Lịch công tác tuần 16 12/5/2018 8:18:44 AM

  Lịch hoạt động tuần 15 11/29/2018 9:25:49 AM

  Lịch hoạt động tuần 14 11/19/2018 2:48:57 PM

ĐỊA CHỈ
Mai Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Liên Sơn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình