Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Kế hoạch chung

Lịch công tác tuần 22

1/14/2019 8:12:40 AM
Lịch công tác tuần 22

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN SƠN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 22  

(Từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019)

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

14/12

Sáng

- Làm việc bình thường.

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

 

Chiều

- Làm việc bình thường.

Dạy

Khối 5 họp phụ huynh

- Làm việc bình thường.

Học

 

Thứ Ba

15/01

Sáng

- Làm việc bình thường.

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

 

Chiều

- Làm việc bình thường.

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

 

Thứ Tư

16/01

Sáng

- Làm việc bình thường.

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

 

Chiều

- Làm việc bình thường.

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

 

Thứ Năm

17/01

Sáng

- Làm việc bình thường.

Dạy

- Làm việc bình thường

Học

 

Chiều

- Làm việc bình thường.

-14h: Sinh hoạt chi bộ

14h: Sinh hoạt chi bộ

14h: Sinh hoạt chi bộ

Học

 

Thứ Sáu

18/01

Sáng

- Làm việc bình thường.

- Giao ban

Dạy

- Làm việc bình thường.

Học

 

Chiều

- Làm việc bình thường.

Dạy

- Làm việc bình thường

Học

 

 

 

Hiệu truưởng

Các Tin đã đăng

  Lịch công tác tuần 21 1/14/2019 7:58:09 AM

  Lịch công tác tuần 20 1/3/2019 8:17:18 AM

  Lịch công tác tuần 19 12/26/2018 8:56:13 AM

  Lịch công tác tuần 18 12/18/2018 8:54:55 AM

  Lịch công tác tuần 17 12/10/2018 9:48:58 AM

  Lịch công tác tuần 16 12/5/2018 8:18:44 AM

  Lịch hoạt động tuần 15 11/29/2018 9:25:49 AM

  Lịch hoạt động tuần 14 11/19/2018 2:48:57 PM

  Lịch công tác tuần 13 11/12/2018 4:18:33 PM

  Lịch công tác tuần 12 11/5/2018 9:38:13 AM

ĐỊA CHỈ
Mai Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Liên Sơn
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình